Trygga Möten finns för att fritiden ska vara trygg och säker!

KFUM driver tillsammans med Scouterna en utveckling av Trygga Möten där målet är att nå ut till fler barn och unga med deras rättigheter och hur de kan vara aktiva i att förebygga övergrepp och mobbning! Samtidigt utan att glömma ledares viktiga ansvar! Nu lanserar Trygga Möten sin nya sajt, kolla in den på: http://tryggamoten.scout.se/