Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa

”Barnrättsperspektivet inom barn- och ungdomspsykiatrin måste stärkas. Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa, till regeringen och barnminister Maria Larsson. Under 2013 har Barnombudsmannen granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Vi har mött barn och unga med erfarenhet av hela vårdkedjan – från elevhälsan till psykiatrisk tvångsvård – och lyssnat till hur de upplever samhällets stöd.”
http://www.mynewsdesk.com/se/barnombudsmannen/news/bryt-tystnaden-barn-och-unga-om-samhaellets-stoed-vid-psykisk-ohaelsa-80670