Varje kränkt barn är ett för mycket

”En annan förening är KFUM Umeå som med stöd från Sisu idrottsutbildarna hållit utbildning i värdegrundsfrågor för föräldrar, bland annat hur de kan vara ett villkorslöst stöd för sitt idrottande barn och ha ett positivt samarbete med barnets tränare. KFUM Umeå bedriver också en omfattande lägerverksamhet där barn i ekonomiskt utsatta familjer får delta gratis.”

http://norran.se/2014/02/debatt/varje-krankt-barn-ar-ett-for-mycket/