Förbud fel väg när det gäller unga på nätet

”Vi måste bli bättre på att lyfta fram positiva exempel och prata om Internet som en möjlighet och inte ett hinder eller hot. I dag startar vi därför en kampanj i sociala kanaler där du kan uppmärksamma goda initiativ på nätet genom att dela dem med hashtagen #Nätrespekt. För de goda initiativen finns – vi måste bara lyfta fram dem. Lyfta fram skolorna som bjuder in till en utbildningsdag om nätet med en positiv utgångspunkt. Lyfta fram dem som arbetar stärkande och skyddande på nätet. Lyfta fram berättelserna om de unga som blivit räddade och stöttade på nätet och varför nätet är en så stark drivkraft i ungas liv. Hjälp oss lyfta fram det positiva med internet. Visa #nätrespekt!”

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/internet/article18334762.ab