Engagemangsguiderna inom KFUM år 3!

KFUMs projekt Engagemangsguider som görs i KFUM JKS i Bredäng, KFUM Skellefteå och KFUM Göteborg är nu i gång med sitt tredje och avslutande år! Under året kommer vi i projektet, som tidigare år, att arbeta för att inkludera fler unga som idag inte är föreningsaktiva i föreningslivet, baserat på deras egna intressen, viljor och engagemang.

Genom uppsökande arbete och i samverkan med skolor, fritidsgårdar, boenden och föreningslivet kommer det under året att arrangeras prova på aktiviteter och kurser, föreningsmässor och andra spännande saker, allt baserat på den informationen vi får i mötet med vår målgrupp – unga idag icke föreningsaktiva ungdomar.

KFUM Sverige kommer också under projektåret 2013-2014 att ta fram en metodworkshop som kompletterar den bok som skrevs under projektår 2: #ungagemang En metodbok om arbetet med Engagemangsguider – för ungas delaktighet och inflytande. Här kan du läsa boken via nätet. Första tillfället för denna workshop kommer att vara under Riksombudsmötet (ROM) i Örebro.

Vill du beställa boken #ungagemang En metodbok om arbetet med Engagemangsguider – för ungas delaktighet och inflytande kan du göra det här.

Är du intresserad av workshopen tveka inte att kontakta projektledare Caroline Daly, caroline.daly@kfum.se eller 08-6773011 med dina frågor.