Engagemangsguiderna i KFUM Sverige i Europaparlamentet

Den 30 maj hölls en konferens om social innovation som lösningar på samhällsproblem i Europaparlamentet. Inför konferensen producerades en bok baserad på exempel på hur ideella organisationer arbetar för att lösa vissa utmaningar i samhället. Projektet Engagemangsguider som drivs i KFUM Skellefteå, KFUM Göteborg och KFUM JKS i Bredäng blev utvalda att vara med i denna bok som presenterades under konferensen.

– Det känns roligt att kunna sprida de erfarenheter och kunskaper vi har till andra europeiska länder för att inspirera dem att också arbeta med Engagemangsguidesliknande projekt, säger Caroline Daly nationell projektledare för Engagemangsguiderna i KFUM Sverige. Förhoppningsvis har vi inspirerat någon att arbeta på detta sätt för ett representativt föreningsliv och för att öka ungas inflytande, fortsätter hon.

Läs boken här:
http://becker-europa.eu/client/BOOKLETsmallest.pdf

Läs mer om Engagemangsguidesprojektet här:
https://kfum.se/nyheter/engagemangsguider-inom-kfum-guidar-unga-in-i-foreningslivet/