Engagemang – en demokratifråga!

Oavsett anledning till varför vissa unga inte är föreningsaktiva är detta allvarligt och är en demokratifråga. En fråga om vem som är del av det civila samhället och den röst som civila samhällets organisationer och föreningar har i en demokrati. För att vara sant demokratiska bör alla olika typer av människor vara involverade i föreningslivet. Så är det inte idag. Föreningslivet är ofta homogeniserat och centraliserat i vissa områden. Därför är behovet av uppsökande verksamhet av demokratiserande karaktär stort och KFUMs Engagemangsguider ett försök att lösa detta problem.

Engagemangsguidesprojektet görs i 3 lokala KFUM föreningar; KFUM Göteborg, KFUM Skellefteå och JKS i Bredäng med målet att engagera unga icke-föreningsaktiva personer i föreningslivet och att ge alla unga personer chans till en meningsfull fritid. Projektet är en uppsökande verksamhet för att få unga personer som aldrig tidigare varit engagerad i föreningslivet att bli det, baserat på sina egna intressen. Det är alltså unga personers egna intressen och engagemang som är styrande för de aktiviteter och arrangemang som Engagemangsguiderna på varje ort ordnar för att visa vad som finns i föreningslivet! Detta gör också att samverkan med andra föreningar och organisationer i det civila samhället är en enormt viktigt del av projektet Engagemangsguider. Projektets fokus är engagemang, inte vart engagemanget hamnar eller kanaliseras.

Det Engagemangsguiderna erbjuder är en möjlighet för unga personer som inte självmant har blivit en del av föreningslivet, att hitta sin plats, sitt engagemang och dela detta med andra i föreningslivet. Engagemangsguidesprojektet vill ge alla unga möjlighet att få en meningsfull fritid och en plats där unga kan växa, oavsett var eller i vilken förening detta sker. Engagemangsguidesprojektet är också att ta ansvar för att demokratisera föreningslivet och jobba för ett inkluderande föreningsliv.

Följ Engagemangsguiderna på Facebook!

För mer information om Engagemangsguiderna:
Caroline Daly, projektledare
caroline.daly@kfum.se