Konsekvensanalys av KFUMs framtidsutveckling

KFUM Sveriges och specialförbundens styrelser har nyligen mötts för att gå igenom konsekvensanalysen av KFUMs framtidsutveckling. Rapporten Vägar för framtidsutveckling beskriver en rörelse som ska stå stark inför framtiden och vilka tänkbara steg som kan tas redan nu.

Ladda hem konsekvensanalysen här:

Vägar för framtidsutveckling konsekvensanalys 2013-01-21