KFUM Sveriges globala förändringsagenter

KFUM Sverige har fått möjlighet att utse två förändringsagenter till ett omfattande ledarskaps och förändringsprogram inom YMCA-rörelsen globalt under perioden mars 2013- hösten 2014. Tillsammans med ca 200 unga ledare från hela världen ska Kristina Bergmark och Andreas Axelson lära sig mer om YMCA, förändringsarbete och påverkan. I maj sker det första längre utbildnignstillfället, Prag festivalen i augusti blir det andra. Fram till World Alliance of YMCAs världskongress i USA juni/juli 2014 blir det ett intensivt arbete.

Kristina Bergmark är 26 år och har varit aktiv i Uppsala KFUM sedan 2003. Det har blivit tio somrar av jobb på lägergården Alnäs sommarläger, de senaste fyra som lägerchef. Kristina har även varit en av deltagarna i KFUMs opinionsteam som startade 2011.

”Jag har fått vara med och se hur ungdomar i min närhet har utvecklats positivt genom att vi aktivt har engagerat oss i deras fritid. Jag tror starkt på att om vi engagerar oss i unga människors liv och fritid kan vi hjälpa dessa ungdomar till ett tryggare och bättre liv där de tar smarta beslut som gynnar både dem själva och det samhälle som de lever i.”

Andreas Axelson är 24 år och kommer från KFUM Linköping. Det började med basket, därifrån utvecklades engagemanget till att jobba som skolbasketledare, domare och initiativtagare och ledare för KFUM Linköping basketcamp. Engagemanget i KFUM har fördjupats genom kurser som Working for Change, Creating Change, Emma och arbetet med hållbarutveckling i KFUM Plattform.

”Jag önskar förändra ungdomars deltagande i samhället som är en viktig nyckel för både individens och samhällets utveckling och välmående. Jag vill att fler unga känner ett sug efter att vara med i föreningsliv och engagera sig på ett sätt som intresserar dem. Jag önskar på så sätt att delaktigheten i samhället ökar och utanförskapet minskar.”