KFUM Sverige på CSW i New York

För 57:de året i rad arrangerar UN Women, the Commission on the Status of Women som är ett forum där företrädare för medlemsstaterna samlas i Förenta nationernas högkvarter i New York för att utvärdera framsteg på jämställdhetsområdet, identifiera utmaningar, besluta om globala standarder och formulera konkreta strategier för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt i världen. Forumet äger rum i United Nations Headquarters i New York från den 4:e till 15:e 2013.

Veronica Holtsjö och Amelie Jonsson är KFUM Sveriges representanter i den svenska delegationen.