Är du intresserad av miljö- och klimatfrågor?

KFUM Plattform/Y Climate Action är KFUM:s egna miljö- och klimatförening!

-Vi representerar KFUM internationellt vid FN:s klimatförhandlingar och påverkar politiskt!
Sedan 2009 har vi representerat både den svenska och globala KFUM-rörelsen vid FNs årliga klimatförhandlingar. 2012 var tre av oss på plats i Doha, Qatar, tillsammans med politiker från hela världen. 2013 ser vi fram emot att delta vid FN-förhandlingarna i Bonn i maj såväl som Warszawa i november, och vid KFUMs Europafestival i Prag i augusti! Vi söker alltid stipendier för att kunna skicka våra medlemmar utan kostnad. Vi är även involverade och följer den svenska politiska miljödebatten!

-Vi arbetar med KFUM:s föreningar nationellt för att minska KFUM:s miljö- och klimatpåverkan.
Vi vill göra KFUM och Sverige grönare genom att hjälpa våra föreningar bli mer energieffektiva och minska sin miljöpåverkan. Vi vill skapa ett nationellt nätverk för att utbyta idéer och lösningar, och vi hjälper gärna till med att starta en miljögrupp i er lokala förening!

-Vi arbetar med att öka medvetenheten inom KFUM och i Sverige kring hållbar utveckling, klimatförändringar och andra miljöfrågor.
För att åstadkomma förändring i vårt samhälle måste vi försäkra att de miljöproblem en ohållbar livsstil medför inte glöms bort. Genom föreläsningar och workshops vill vi dela med oss av vår kunskap inom miljöfrågorna och de politiska processerna.

Vi söker er som är (eller vill bli) medlemmar i KFUM och vill engagera er i klimat- och miljöarbete!

Vi erbjuder möjligheter till direkt internationell och nationell politisk påverkan. Vi vill ta konkreta steg för att göra KFUM grönare och minska Sveriges klimatpåverkan.

Vi är en nationell förening som välkomnar medlemmar från hela Sverige! Vill du bli engagera dig i KFUM Plattform, veta mer eller driver ni redan miljöprojekt i er lokala förening?
Skicka ett mail till marcus.gustafsson@kfum.se.

Läs mer på: http://yclimateaction.blogspot.com.