Anders Carlberg förändrade världen

”Anders har betytt oerhört mycket för så många. För mig har Anders viktigaste bidrag varit att genom praktisk handling omsätta idén om alla människors lika värde. Oavsett bakgrund eller förutsättningar har Anders sett människan och möjligheterna och alltid arbetat för att alla ska få vara med. Anders fokuserade på att göra något för unga som har det svårt. Hans utgångspunkter var många. Den viktigaste kanske handlade om en tro på att det var bland dessa unga människor som världsförbättrarna finns. Anders förändrade världen, varför ska vi nöja oss med mindre? Anders inspirerar mig till att arbeta för en bättre värld. Tack för allt Anders!”

Patrik Schröder Generalsekreterare KFUM Sverige

Läs mer här: http://saminnsvi.fryshuset.se/