KFUM i Qatar – ungas röster i klimatmötet

När FN:s artonde konferens om klimatförhandlingarna tog vid 26:e november i Qatars huvudstad Doha hade KFUM:s miljöförening, Plattform, en delegation på plats för att göra ungas röster hörda i vår tids viktigaste fråga. Genom vår globala organisation World Alliance har KFUM arbetat med andra KFUM-föreningar från världen över. Delegationen till Doha bestod av Marcus Gustafsson, Sofia Widén och Andreas Axelson från Sverige, Sunniva Håberg och Håvard Skjerdal från Norge och George Kiritu från Kenya.

Dagarna i Doha var intensiva och oerhört innehållsrika. (Titta gärna in på vår blogg, yclimateaction.blogspot.com och se själva!) Varje morgon hade vi möte med övriga ungdomsorganisationer på plats och träffade svenska delegationen så ofta som gavs tillfälle, och förhandlare såväl som ministrar jagades i korridorerna för kommentarer och lobbying. Det är lätt att bli överväldigad av mötets omfattning och all information som fullständigt sköljer över en. Konferensen var nästan två veckor lång, men dagarna flyter snabbt ihop och sömn blir en lyxvara. När världens framtid förhandlas med länder från hela världen, och du befinner dig i centrum av denna smältdegel av internationellt beslutstagande, är det lika svårt att tvinga sig hem till hotellet för en natts sömn, som det efter tio dagar kan vara att hålla sig vaken.

I samarbete med de övriga ungdomsorganisationerna deltog vi i olika arbetsgrupper. Marcus och Sofia arbetade med mitigation: utsläppsminskningar och Kyotoprotokollet. George deltog i den afrikanska ungdomsgruppen och hade särskilt fokus adaptation: anpassning till klimatförändringarna. Världsbanken publicerade nyligen en rapport som pekade på att världen för nuvarande är på väg mot en 4oC genomsnittlig temperaturökning. Afrikanska länder i synnherhet inser att vi i Väst inte kommer göra tillräckligt för att minska våra utsläpp (Afrikas egna är minimala) och att man därför måste börja anpassa sig till en ökad ökenutbredning, längre torrperioder, kraftigare monsunregn och stigande havsnivåer. Konsekvenser vi inte tycks kunna undvika. Andreas deltog i gender arbetsgruppen vars syfte är att lyfta frågan om kvinnors utsatta situation i klimatförändringarna, samt arbeta för ökad jämställdhet i FN:s förhandlingar. Det var väldigt glädjande när ett beslut om ökad jämställdhet bland förhandlarna godkändes.

Dessvärre var konferensens utfall i övrigt en stor besvikelse. Allteftersom att klimathotet blir allt mer påträngade, blir den politiska viljan allt svagare. EU, en av de få parter bland i-länderna som valde att gå med i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 2013-2020, tog på sig att minska sina utsläpp med 20% gentemot 1990 års nivåer – ner från 40% för några år sedan, och redan idag har man minskat med 18%. Trots detta fortsätter EU vara världens mest ambitiösa då USA och Kanada väljer att inte ens delta under Kyotoprotokollet.

Som ungdomsrepresentant vid klimatförhandlingarna slits man mellan hopp och förtvivlan. Det kan kännas hopplöst när så lite tyder på en positiv utveckling och ens roll känns stundtals minimal och marginaliserad. Men när man träffar så många ungdomar från hela världen, alla med olika bakgrund och förutsättningar, som alla kämpar för en grönare framtid, och när man pratar med delegater som berättar att ungdomars och civilsamhällets röster är ovärderliga för att visa att det finns de som bryr sig om vad som beslutas, då känns ens närvaro genast mer än meningsfull. Som ungdomsrepresentant har man även en funktion som informationsspridare på hemmaplan. I den stora organisation som är KFUM, globalt och i Sverige, finns stora möjligheter att kanalisera vidare denna information och kunskap för att öka medvetande och kunskap om att vi faktiskt kan göra skillnad. Detta i projekt som till exemepl Creating Change som syftar till att främja hållbar utveckling.

Nästa år hålls klimatförhandlingarna i Polen där ett nytt klimatavtal, som skall efträda Kyotoprotokollet år 2020, kommer att arbetas fram. Plattform och KFUM ser fram emot att närvara med en förhoppningsvis ännu större delegation och vi kommer fortsätta jobba för att världens ledare ska fatta klokare beslut. Att förhindra klimatförändringar handlar om en kamp för att rädda planetens framtid. Vi unga kommer vara där och delta i den kampen, eftersom den framtiden tillhör oss.

Låter detta intressant? Skulle du vilja arbeta med hållbar utveckling och klimatförändringar ur ett ungdomsperspektiv, och få representera KFUM vid FN-konferenser? Skicka ett mail till marcus.gustafsson@kfum.se. Ingen förkunskap krävs, bara en vilja till engagemang och förändring!