Debatt: I skuggan av De stora arenorna

Några kommuner klättrar rejält och andra faller tungt i KFUMs ungdomskommunranking. Bakom statistiken döljer sig en verklighet där kommunernas ambitioner får direkta konsekvenser för barn och unga.

Det senaste året har varit De stora arenornas tid. Enskilt stora satsningar som riskerar att ta både fokus och resurser från det breda arbetet med barn och unga. Solna kommun har fallit tungt i årets ungdomskommunranking. Finns det en koppling till nybyggda och nyinvigda Friends Arena som krävt både fokus och resurser?

Vi är övertygade om att breda och tidiga satsningar på barn och unga lönar sig både socialt och ekonomiskt. Risken är stor att den kommun som satsar stort på ett enskilt område missar att värna om helheten. En kommun som är bäst på skola kommer långt, men vad händer om man samtidigt inte har en socialtjänst som kan fånga upp skolans signaler om elever som mår dåligt?

De två nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har visat att stora samhällsekonomiska utgifter kan undvikas genom ekonomiskt relativt små preventiva insatser för barn och unga. De har genom räkneexempel bland annat visat följande:

– Att fånga upp en ung människa på glid till en kostnad på 500 000 kronor skulle på sikt bli en mycket lönsam affär, som skulle kunna ge 40 miljoner kronor eller mer tillbaka om det lyckas. Man behöver i stort sett bara lyckas en gång på hundra för att det ska löna sig.

– Att för de kostnader en enda missbrukare förorsakar samhället skulle man kunna arbeta förebyggande och driva en ungdomsmottagning i åtta år eller finansiera 50 000 besök på en sådan mottagning.

– Att kostnaderna för samma missbrukare skulle, om de används förebyggande, kunna finansiera skolkuratorer till 43 000 barn.

Kommunens ambition idag kommer att påverka både socialt och ekonomiskt och vara avgörande för barn och ungas möjligheter i framtiden. Vart är kommunen EGENTLIGEN på väg? Och vem känner sig manad att svara på det?

KFUM har över 125 års erfarenhet av socialt arbete med barn och unga. För oss är ungdomskommunrankingen inte ett mål utan ett viktigt verktyg för att skapa verklig förändring.

KFUMs Ungdomskommunranking är både en utmaning och en inbjudan skickad till Sveriges samtliga kommuner. Låt oss tillsammans prata om hur vi arbetar bredare för våra barn och unga – de som är Framtiden just nu!

KFUMs Ungdomskommunranking 2012