KFUM leder workshop om jämställdhet i Zimbabwe

Ungas ledarskap och aktiva deltagande är avgörande för Zimbabwes framtid. Landet har under de senaste 20 genomlidit både politisk och ekonomisk kris som försämrat levnadsvillkoren stor del av befolkningen. Youth Empowerment and Transformation (YETT) är en paraplyorganisation som verkar i Zimbabwe i syfte att främja förutsättningarna för unga att vara med och påverka landets framtid. Detta görs t.ex. genom påverkansarbete och genom att sprida information i olika nätverk som skapats. Målen att skapa en starkare ungdomsrörelse i landet som positivt bidrar till uppbyggnaden av Zimbabwe.

KFUM Sveriges partner LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer) har ett nära samarbete med YETT. Under de senaste fyra åren har organisationerna utbytt erfarenheter och metoder för att stärka ungas organisering genom olika former av kompetensutveckling. I december håller YETT sitt årsmöte som samlar ca 60 unga ledare från ett 30-tal olika partnerorganisationer. Under årsmötet diskuteras bl.a. YETTs vision och aktiviteter för kommande år men mötet är också ett tillfälle för kompetensutveckling.

Ett ämne som efterfrågats är jämställdhet då ungdomsorganisationer i Zimbabwe verkar i en kontext där genusfrågor och jämställdhet ofta åsidosätts. LSU skickar därför 2 svenska workshopledare, från sina svenska partnerorganisationer, till Zimbabwe som tillsammans med 2 ledare från YETTs partnerorganisationer ska öka medvetenheten och den praktiska kunskapen om jämställdhet. Workshopen kommer beröra praktiska metoder och lösningar för att lyfta frågan men framföra allt för planering av, och hur, en organisation kan arbeta med ”gender mainstreaming”.

En av workshopledarna är Thomas Holmberg från KFUM Umeå, även styrelseledamot i KFUM Sverige. Thomas kommer den 2-8 december befinna sig i Zimbabwe för LSUs räkning. Han tar med sig erfarenheter och metoder som utvecklats inom KFUM-rörelsen bl.a. genom projekten ”Jämt på G” och ”Jämt Framåt”. Tanken är att ledaruppdraget också ska föra kunskap och erfarenheter tillbaka till Sverige. Vid tillfälle kommer Thomas berätta om sina upplevelser och lärdomar.