KFUM på plats vid COP18 i Qatar

26 November till 7:e december hålls FN:s årliga klimattoppmöte, COP18, i Doha, Qatar, och KFUMs miljö- och demokratiorganisation Plattform sänder tre delegater för att representera KFUM Sverige vid konferensen: Marcus Gustafsson, Sofia Widén och Andreas Axelson.

Mötet förväntas bland annat besluta om en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet, öka klimatfinansieringen och påbörja arbetet mot ett nytt klimatavtal som skall ersätta Kyotoprotokollet år 2020. Det senaste halvåret har Plattform arbetat i en internationell grupp, ”YMCA Resource Group on Environment”, tillsammans med KFUM-föreningar från hela världen. Gruppen har förberett ett gemensamt dokument med budskap att fokusera på och försöka bilda opinion kring under konferensen.

Som världens största och äldsta ungdomsorganisation har KFUM ett unikt mandat i frågor om hållbar utveckling och klimatförändringar. Det är vi ungdomar och vår framtid som kommer drabbas av dagens misslyckande att agera. Plattform har representerat KFUM vid FN:s klimattoppmöten sedan 2009.

”I och med arbetet inom Resource Group hoppas vi denna gång att verkligen kunna representera KFUM internationellt och skapa en långsiktig plattform för miljö- och klimatengagemang inom världsrörelsen”, berättar Marcus, ordförande i Plattform. ”Vi har arbetat fram en rad ståndpunkter och budskap som kommer kunna guida vårt arbete i Qatar.”

De svenska delegaterna kommer representera KFUM tillsammans med två delegater från KFUK-KFUM Norge, som också tagit del av den internationella gruppen. Tillsammans arbetar KFUMs ungdomsdelegater för att förnya Sveriges, EU:s och resten av världens politiska ambition, och för ett nytt bindande avtal som minskar globala utsläpp från och med 2020.