Inblickar inifrån COP18 i Qatar

Den årliga miljökonferensen i FN:s regi har inletts i Doha, Qatar. Under två veckors tid samlas nationella förhandlare och tar beslut om hur stora utsläppsminskningar länder skall göra under en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet mellan 2013 och 2017 (eller 2020, beroende på hur förhandlingarna fortskrider). Man kommer även börja diskutera hur ett nytt globalt klimatavtal skall se ut, som skall efterträda Kyotoprotokollet 2020 och inkludera samtliga länder.

Vid sidan om detta pågår övriga förhandlingar kring bland annat finansiering, utbildning, jämställdhet, utsläppshandel och klimatanpassning. En stor del av förhandlingarna fokuserar på hur man skall förhandla, och man får intrycket av att desto mindre tid går åt till att öppet nå fram till konkreta åtgärder. Det tar förstås tid att bygga upp ramverk och institutionella strukturer som tillåter länder att förhandla med varandra, men självklart finns det även länder, såsom USA, Kanada och Polen, med ett intresse av att konkreta beslut undviks helt och hållet.

KFUM har sänt delegationer till FN:s klimatmöten sedan 2009. Efter FN:s toppmöte kring hållbar utveckling i somras, Rio +20, där vi deltog som del av en internationell KFUM delegation, startade vi tillsammans med vår världsorganisation World Alliance of YMCAs en internationell miljögrupp: ”YMCA Resource Group on Environment”. De svenska delegaterna har samarbetat inom denna grupp med ett tiotal andra KFUM-organisationer från hela världen inför COP18. Delegation till Doha består av Marcus Gustafsson, Sofia Widén och Andreas Axelson, tillsammans med delegater från KFUK-KFUM Norge och YMCA Kenya.

Ungas inflytande står naturligtvis högt på agendan. Det är vi som kommer ärva morgondagens konsekvenser av dagens utsläpp och miljöförstöring, varför också vi unga, som utgör mer än halva jordens befolkning, borde få vara med och bestämma. I klimatfrågan har vi specifikt jobbat med kvinnors inflytande, vilka tenderar att drabbas värst av klimatförändringarnas natur- och svältkatastrofer, men har ofta minst inflytande. Vi har även kallat på större finansiering från industriländer för att minska globala utsläpp, men även finansiering till klimatanpassning. Resurser till anpassning blir allt viktigare eftersom många utvecklingsländer redan idag upplever klimatförändringarnas konsekvenser med längre torrperioder och därmed svält, kraftigare regnperioder och därmed översvämningar, stigande vattennivåer och rekordkraftiga orkaner och tsunamier.

Trots detta och överväldigande vetenskapliga bevis sedan två decennier för de enorma kostnader klimatförändringar kommer leda till i framtiden, förblir det politiska klimatet motstridigt, synsättet kortsiktigt och ambitionerna låga. EU, som normalt är progressiv, har bestämt sig för att ta ett steg tillbaka tillsammans med resten av världens rikare länder. Sveriges nuvarande regering har bestämt sig för att inte prioritera miljöfrågan eller driva den inom EU. Vi har snabbt blivit omsprungna av våra ambitiösare grannar, likt Danmark.

Vi kommer följa förhandlingarna här, arbeta tillsammans med ungdomar från hela världen för att lobba förhandlarna och synliggöra klimathotet genom aktioner och event. Oavsett kommer det förstås bli svårt att förändra den nuvarande situationen under mötet i Qatar. Men finns ingen här som säger nej, säger vi indirekt ja, och i sådant fall kommer svaga åtaganden bli obefintliga åtaganden. Vi måste hela tiden påminna politiker om att det finns de som bryr sig. Och när det gäller vår planets framtid, om det finns någon som bryr sig, så är det vi ungdomar.

Följ oss gärna på vår blogg, yclimateaction.blogspot.com, där vi lägger ut dagliga uppdateringar om förhandlingarna och vad vi gör här i Qatar för att påverka dem. De kommer handla om varför klimatfrågan måste fortsätta vara allas vår prioritet för att säkerställa framtida generationers rätt till en framtid som inte är fylld av katastrof efter katastrof, utan är lika välmående som dagens. Följ vår blogg och följ ett perspektiv som vet vad ordet ”framtid” innebär!

Marcus Gustafsson
Sofia Widén
Andreas Axelson

Observatörsdelegater för KFUM under FN:s klimatmöte COP18 i Doha, Qatar, 2012