Miljöminister Lena Ek möter KFUM på Rio+20

KFUM Sverige och delegationen från YWCA och YMCA leder en paneldebatt i Rio de Janeiro 21 juni under FNs konferens om hållbar utveckling. Konferensen förväntas bli den största inom hållbar utveckling någonsin, mätt i deltagarantal. Sverige skickar en nationell delegation som ska förhandla fram ett sk Outcome Document. Delegationen vill uppgradera UNEP, Förenta Nationernas Utvecklingsprogram, till ett permanent organ inom FN. Detta kan säkra finansiering och ansvarstagande från världens länder i framtiden.

Under FN-konferensen har miljöminister Lena Ek valt att möta delegationen från KFUM Sverige. Under mötet kommer Annika Hagberg, Philip Aluko, Sofia Widén och Marcus Gustafsson från KFUM föra fram ungdomsperspektivet inom hållbar utveckling.

Delegationen kommer även leda en paneldiskussion med politikerna och hålla en presentation inför ministrarna. Miljöminister Lena Eks engagemang är av stor betydelse för KFUM.

”Jag ser mest fram emot att få träffa politikerna och att få tillfälle att tala med dem och påverka dem genom vår debatt. Den paneldebatt som vi kommer att leda från svenskt håll är ett led i detta. Sedan skall det naturligtvis också bli väldigt spännande att få möta resten av den internationella delegationen samt alla andra unga som brinner för miljöfrågor”, säger Marcus Gustafsson från KFUM.

Miljöminister Lena Ek bjöd in till dialog i våras under konferensen Stockholm+40 som var en förberedande konferens inför Rio+20. Ungdomar från hela världen bjöds in varav några fick sitta med vid politikernas förhandlingsbord.

”Det här är en revolution i tankesätt och handling som på svenskt initiativ visar hur en öppen och inkluderande demokrati kan fungera” säger Sofia Widén från KFUM.

Följ KFUM Sveriges delegation på https://live.kfum.se och på http://facebook.kfum.se.