KFUM Sverige stärker unga i Zimbabwe

Africa Alliance of YMCAs, AAYMCA, ungdomstoppmöte, bjuder in 60 ungdomar från hela världen till Kadoma denna vecka och med på mötet finns nio deltagare från KFUM Sverige. Mötet som ordnas av YMCA Zimbabwe är starten på ett treårigt ledarutvecklingsprogram där ungdomar utbildas inom Subject to Citizen-filosofin, S2C.

S2C syftar till att förändra ungdomar från att vara individer som är sårbara för exploatering, missbruk och manipulation till medborgare som är kreativa och har förmåga att generera positiva effekter för sig själva och andra ungdomar. S2C betonar vikten av att unga människor har utrymme och förmåga att påverka sina val i livet. Utbildningen handlar helt enkelt om att ge ungdomar självförtroende och makt att förändra sig själva och andra.

“During the Summit, youth will explore the root causes of problems. So for example, instead of saying the problem is education, we get the youth to dig deeper and look at their belief and value systems. We find that youth then come up with answers like the root cause is a lack of belief in themselves ,” säger Mutale Chanda, ungdomsrepresentant för AAYMCA.

S2C-ambassadörer utbildas i olika ledarskap; från att förstå begreppen medborgarskap och ledarskap till problemlösning, färdigheter för att verka för inflytande och även till personliga ledarskapsstilar genom coaching. Under denna period lär de sig att formulera ståndpunkter inom olika sakfrågor, att formulera sina synpunkter och att agera som förespråkare för positiv förändring i sina samhällen och länder.