Internationell ledarutbildning i Zimbabwe

Inom KFUM Sverige har vi mycket att lära av våra systerorganisationer och deras ledare och i sommar kommer ett Youth Summit att hållas i Zimbabwe. 16-23 juni kommer mer än 50 unga ledare att samlas för att utbildas, diskutera och skapa möjligheter till utbyten.

Under några år nu har paraplyorganisationen för YMCA i Afrika, African Alliance of YMCAs, arbetat med något som de kallar ”From Subject to Citizen”. Det handlar om att ge unga människor självförtroende, plats och röst för förändring och ägarskap av utveckling och sin egen framtid. I en tid då demokrati blivit något vi alla i Sverige tar för givet är det viktigt för oss att träffa unga människor som fortfarande håller på att utvecklas och lära om sina rättigheter.

Utbildningen ”From Subject to Citizen” kommer att arbeta med följande frågor

• Civic empowerment
• Transformative masculinity – Jämställdhetsarbete med fokus på maskulinitet
• Youth Justice – Unga människors rätt till rättvisa
• Economic renaissance – En hungrig människa har ingen möjlighet att förändra

Du som söker ska vara aktiv KFUM medlem med ledarerfarenhet och helst mellan 18-30 år. Viktigt är att du har ett intresse för internationella frågor och frågor som rör ledarskap, utbildning och rättvisefrågor. Seminarium/workshop kommer att anordnas innan avresa i Sverige som del i ett förberedelsearbete. Efter hemkomst ska du kunna arbeta vidare med din roll som ledare i hemföreningen och sprida dina erfarenheter från resan i form av seminarium, utställning etc.

Utbildningen i Zimbabwe på i 10 dagar och KFUM Sverige har i år möjlighet att skicka 10 medlemmar. KFUM Sverige står för resa, uppehälle och boende. Egen deltagaravgift är 8000 kr. Hör av dig till oss för tips kring att söka medel ur våra fonder för att finansiera denna avgift.

För att söka till denna utbildning ska du ladda ner denna blankett och fylla i den. Ansökningar tas emot på ansokningar@kfum.se. Sista ansökningsdatum är 15 maj 2012.