KFUM Sverige i paneldebatt på FN och CSW

KFUM Sverige, representerat av Anna Boo och Caroline Daly, medverkar på FNs 56:e årliga möte Commission on the Status of Women, CSW, i New York. Mötet är årligt återkommande och fokuserar 2012 på stärkandet av kvinnor på landsbygden och deras roll i fattigdom- och hungerbekämpning, hållbar utveckling och andra utmaningar.

Läs mer om mötet här: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm.

KFUM Sverige är en del av World YWCAs, världens största kvinnoorganisations delegation som består av ett tjugotal kvinnor från bland annat Colombia, Korea, Liberia, Finland och Syd Sudan.

Igår anordnade CIVICUS tillsammans med World YWCA en paneldebatt med temat Sustainable Devlopment and Climate Change: Making Rio+20 count for Rural Women.

Caroline Dalys tal i panelen fokuserade på klimaträttvisa och unga kvinnors roll i hållbar utveckling. Caroline tydliggjorde att det inte finns en möjlighet att hållbar utveckling blir verklighet om unga kvinnor inte inkluderas i alla processer som relaterar till hållbar utveckling.

Läs hela talet här: http://blogg.kfum.se/kfum-sverige-i-paneldebatt-pa-fn-och-csw/

Följ KFUM Sveriges delegater Anna Boo och Caroline Daly via http://blogg.kfum.se.