Ny webb lanserad

Efter ett drygt års arbete lanseras nu KFUM Sveriges nya webbplattform. Först att se dagens ljus är KFUMs nya huvudportal, kfum.se, men inom kort kommer även KFUM-rörelsens alla föreningar att kunna skapa sina egna webbplatser inom systemet. I samband med webbplattformens sjösättande så lanseras även KFUMs nya internwebb och ett rörelsegemensamt erbjudande om IT-arbetsmiljö i molnet.

– Vi satsar aktivt på att stärka vår gemensamma närvaro och våra arbetsredskap på webben. I och med denna lansering hoppas vi kunna erbjuda våra föreningar ändamålsenliga verksamhetsstöd som kan underlätta i arbetet på webben, säger Daniel Anundi som lett webbprojektet för KFUMs räkning.

Arbetet med den nya webbplattformen startades i november 2010 och mycket av arbetet har fokuserat på att genomföra en ordentlig behovsanalys innan själva IT-utvecklingen.

– Med en bred målgrupp är det viktigt att ha koll på vilka man skapar systemet för och vad de har för behov, säger Daniel.

Arbetet med att förvalta och vidareutveckla webbplattformen påbörjas nu och KFUM har ambitionen att fortsätta ligga i framkanten vad gäller effektiva, ändamålsenliga och användbara IT-stöd.