KFUM på COP 17

KFUM är i veckorna på plats på ytterligare ett klimattoppmöte, denna gång COP 17 i Durban i Sydafrika. För tredje gången samlas världens länder för att diskutera de gemensamma utmaningar som klimatförändringarna medför. Efter två tidigare toppmöten utan konkreta resultat verkar förhoppningarna om ett genombrott i klimatfrågan vara låga hos världens politiker. Det finns dock fortfarande de som vill tro på och kämpa för en förändring i världens inställning till vår gemensamma framtid.

Unga utgör en tredjedel av världens befolkning och är de som kommer att ärva en framtid märkt av klimatförändringar. Därför är det viktigt att unga människors röster får höras i klimatdebatten. Under klimattoppmötena i Köpenhamn, Cancún och Durban har olika ungdomsorganisationer funnits på plats för att följa förhandlingarna och försöka påverka världens politiker. YMCA, som är en av världens största ungdomsrörelser, har konsultativ status i FN och genom detta möjlighet att finnas representerade på klimattoppmötena. Genom klimatinitiativet Y Climate Action har en grupp svenska ungdomar från KFUM fått möjligheten att vara med och representera YMCA på samtliga klimattoppmöten hittills. Den 24 november åkte fyra ungdomar ner till Durban för att vara med vid förhandlingarna under COP 17.

– Vi vill dels säkra en hållbar framtid för alla våra medlemmar, som även finns i de mest utsatta områdena och ö-nationerna, men givetvis också för alla världens unga. Vi vill få YMCA och YWCA att bli mer aktiva i den globala klimatrörelsen, säger Marie Widén som är engagerad i Y Climate Action.

Läs mer på Y Climate Actions blogg

Läs pressmeddelandet