Succé för Världens Barn

Årets insamling till Världens Barn resulterade i närmare 80 miljoner till långsiktigt hjälp åt barn och unga över hela världen. Kampanjen genomfördes för trettonde året och har under dessa år bidragit med mer än en miljard kronor till hundratals projekt över världen. Hundratusentals barn har fått sina rättigheter stärkta genom skola och utbildning, respekt och självkänsla samt bättre hälsa och möjlighet till en värdig framtid.

Under de senaste två veckorna har kampanjen kulminerat i ett stort engagemang bland landets tiotusentals frivilliga, genom skolor, företag och ideella. Aktiviteter som konserter, bössinsamling och många andra aktiviteter har bidragit med pengar till insamlingen. Sveriges Television och Sveriges Radio P4 med sina 26 kanaler har på ett kraftfullt sätt gett både pengar och uppmärksamhet åt Världens Barn-insamlingen.

Kampanjen organiseras i nära samverkan med 21 ledande svenska biståndsorganisationer. Men många fler både deltar och får del av medlen.

– I kampanjens slutskede är 45 000 frivilliga engagerade, i samtliga landets kommuner, berättar kampanjledare Evy Jonsson. Världens Barn har därmed blivit en folkrörelse i sig.

De pengar som samlades in 2010 har fördelats till 115 olika utvecklingsprogram där syftet är att skapa en bestående förändring som ger många av världens mest utsatta barn helt nya möjligheter till ett bra och värdigt liv.

– Sedan starten har en miljard kronor donerats, säger Finn Norgren som är generalsekreterare på Radiohjälpen. Det har räckt till att påverka livet för hundratusentals människor. Inte genom akut nödhjälp utan genom att ge verktyg för dem och deras samhällen att lyfta sig.

Samtliga projekt som får del av pengarna genomförs av organisationer med 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. För insamlingen Världens Barn får max 15 procent gå till omkostnader – pengar som ska säkra kvaliteten i insamlingen.