Forum för eldsjälar

KFUK-KFUMs största lokalförening Fryshuset anordnar för sextonde året i rad idé- och inspirationsforumet Forum för Eldsjälar. Arrangemanget syftar till att ge deltagarna verktyg och inspiration för att arbeta med unga människor. I år finns föreläsare som Petter, Jan Eliasson, Cecilia Malmström, Therese Albrechtson, Hans Rosling och Teo Härén på plats. 5-7 oktober är dagar för dig som bryr dig om unga. Läs mer på www.fryshuset.se/forumforeldsjalar