Youth Work – spännande konferensturné

Olika aktörer inom ungdomssektorn har olika metoder och olika villkor i arbetet med ungdomar, men det finns mycket som förenar. Vi vill alla öka förutsättningarna för unga människor i Sverige. Förutsättningar för att må bra, ha en mening och makt över sitt eget liv.

Vi vill föra idéerna och resurserna närmre varandra för en ökad samverkan, och starkare relationer över gränser i ungdomsarbetet. Youth Work Sverige är en konferensturné där vi tillsammans kan skapa detta. Konferenserna syftar till att få olika aktörer inom youth work att mötas och inspireras. Konferenserna syftar även till att öka kunskapen om hur youth work ser ut i Europa och bli en del av den europeiska arenan.

Konferenserna kommer att samla olika aktörer inom svenskt ungdomsarbete för att 1; diskutera begreppet Youth Work ur ett europeiskt perspektiv med både deltagare och föreläsare från Europa, och 2; nätverka och inspirera varandra över gränser och verksamheter.

Under oktober 2011 genomfördes två konferenser i Örebro och Umeå där olika aktörer från offentlig och ideell sektor samlades och diskuterade ungdomsarbete utifrån den internationella utblicken. Fler konferenser eller andra forum kommer att anordnas under 2012. Missa inte chansen att vara med och bidra!

Se till att du inte missar information om nästa konferens:
Gör en enkel intresseanmälan här!

Vi som står bakom projektet är KFUM Sverige, Ungdomsstyrelsen, Sensus och Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information, kontakta projektledare Vanessa Marko på vanessa.marko@kfum.se.