YMCA World festival 2014

Den första världsfestivalen i YMCA:s historia ska äga rum i Umeå den 19-27 juli 2014. Aktiviteterna kommer bland annat ha fokus på demokrati, religion, folkhälsa, millenniemålen, idrott, utbildning kopplat mot hållbar utveckling, ursprungsbefolkning, musik, kultur, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Just nu pågår KFUM:s planeringsarbete för fullt.

För mer information, kontakta Timo Fällman, projektkoordinator KFUM Umeå, timo.fallman@kfum.nu, 070-695 01 14.