Empowering young people

KFUM är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA-YWCA som finns 130 olika länder och
engagerar över 70 miljoner människor. I Sverige är vi 150 föreningar och samlar gemensamt över 45 000 medlemmar runt om i landet.