KFUM Sverige KFUM Sverige

Translate

Utvecklingssamarbete

VB_KFUM_Zambia5

KFUM Sverige är en ungdomsrörelse som ser till unga människors behov och till den resurs som unga människor utgör i dagens och framtidens samhälle. Genom samarbete med våra internationella partners vill vi bidra till att skapa väl fungerande organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation.

KFUM Sverige arbetar inte normalt med katastrofbistånd men kan i dessa situationer förmedla medel, utifrån kapacitet och möjlighet, till partners. Eftersom ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter är en viktig del i vårt utvecklingssamarbete att bidra med våra erfarenheter och kunskaper och där vi har ett intresse av att lära oss mer. KFUM Sverige är en del av världsorganisationerna World YWCA och World Alliance of YMCAs.

AFRIKAPROGRAMMET

KFUM Sverige samarbetar med KFUM i Zambia, Sydafrika och Togo samt KFUK i Zambia i ett utvecklingsprogram som kallas From Subject to Citizen – Youth Justice under perioden 2015 till 2017. Vi stödjer våra partners arbete bl.a.med att nå ut till unga människor, däribland gatubarn, hemlösa och unga människor som är fällda för brott, och motivera dem att välja en positiv livsbana fri från kriminalitet och missbruk. Genom utbildningar och meningsfulla aktiviteter kan dessa unga människor stärka sin självkänsla och få kunskaper och färdigheter som är efterfrågade på arbetsmarknaden. En röd tråd genom hela programmet är påverkansarbete mot makthavare för att stärka utsatta unga människors rättigheter och möjligheter.

Läs mer om samarbetet med YWCA Zambia

ÖSTPROGRAMMET

KFUM Sverige samarbetar med KFUM Ukraina, KFUM Belarus och KFUK Belarus i ett program som kallas Youth In Development IV under 2015-2017. Syftet med vårt program är att partners kommer att förstärka sitt rättighetsbaserat arbetssätt. Det kan handla om att till exempel fler utsatta ungdomar (så som intern flyktingar) ska kunna delta i aktiviteterna. Eller att våra partners ska bli bättre på att lobba för ungdomarnas rättigheter gentemot statliga makthavarna och samhället i stort. Genom utbildningar och utbyten kommer unga människor också utveckla sina inneboende potential och bli aktiva medborgare.

PALESTINAPROGRAMMET

KFUM Sverige har arbetat med våra partners i Palestina under tioårstid. Just nu har vi ett pågående program med YWCA Palestina som kallas Youth Civic Engagement and Leadership Development under 2014-2016. Det är ett omfattande program där vi också samarbetar med Y Care från Storbritannien. Programmet går ut på att stödja 18 lokala organisationer i Palestina så att de stödjer palestinska ungdomar att bryta den ekonomiska och sociala isoleringen. Situationen för unga människor i Palestina är ovanlig och svår då deras möjligheter kraftigt begränsas under ockupationen. Tillsammans med YWCA Palestina stödjer vi unga i Palestina att utveckla sig själva och ta en aktiv roll i samhället. Unga män och kvinnor har en möjlighet att delta i utbildningsaktiviteter och lära sig starta egna företag och producera olika varor till försäljning såsom olivtvål, keramikskål osv. Trainings i jämställdhetsarbete för lokala ledare ingår också i projektet.

OLIVTRÄDKAMPANJEN

Genom KFUM Sverige har du möjlighet att sponsra ett olivträd som planteras i Palestina. Då bidrar du till att bönder får en inkomst, kan fortsätta bruka sin mark och inte minst känner omvärldens solidaritet. Träden planteras av JAI, som är YMCA och YWCA i Palestinas gemensamma påverkansinitiativ. Läs mer på http://kfum.se/planterahopp/.
Alla KFUMs projekt finansieras med Sidamedel, dvs det är svenska skattebetalarnas medel.

Stöd KFUMs internationella arbete »