KFUM Sverige KFUM Sverige

Translate

Nyheter

KFUM Sverige söker en internationell sekreterare |

KFUM Sverige söker en internationell sekreterare med ansvar för våra partnersamarbeten i Afrika, främst södra Afrika.

Om KFUM Sverige

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller Body, Mind & Spirit. Därför arbetar vi för att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.

KFUM Sverige är en självständig idéburen organisation som består av den svenska KFUK- och KFUM-organisationen. Vi är medlem i två internationella organisationer: YMCA-rörelsen och YWCA-rörelsen som tillsammans utgör världens största och äldsta ungdomsrörelser. Tillsammans finns de två rörelserna i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. I Sverige har vi ca 56 000 medlemmar som är organiserade i våra 250 medlemsföreningar. KFUM Sverige har historiskt alltid arbetat med internationella utvecklingsfrågor. Det övergripande målet med våra internationella samarbeten är att utveckla KFUK- och KFUM-rörelsen globalt för att stärka unga människors rättigheter.

Om tjänsten

Som internationell sekreterare ansvarar du för planering, samordning och implementering av våra samarbeten med partners i Afrika. I pågående program (2015-2018) samarbetar vi med Zambia YMCA, YWCA Zambia, Sydafrika YMCA, Togo YMCA, African Alliance of YMCAs och Y Care International. Fokus för programmet är att arbeta med fokus på unga i, eller med risk att hamna i, kriminalitet.

Arbetsuppgifter:
• Löpande kontakt med partners om implementering, uppföljning, rapportering och utveckling inom ramen för samarbetet, inklusive partnerbesök.
• Kapacitetsbyggande hos partners.
• Löpande kontakt med Svenska Missionsrådet och våra övriga finansiärer om projektuppföljning och rapportering
• Koordinera och sammanställa rapporter och ansökningar
• Samarbeta med och rapportera till Internationella Utskottet inom KFUM Sverige.
• Strategisk utveckling av den internationella verksamheten för KFUM Sverige tillsammans med medarbetare och förtroendevalda.

Du kommer ha ett nära samarbete med vår andra internationella sekreterare som ansvarar för KFUM Sveriges samarbeten i Östeuropa och Mellanöstern. I tjänsten ingår partnerbesök 2-3 gånger per år.

Kvalifikationskrav
• Minst fem års dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete med tyngdpunkt på projektansökningar och redovisningar – främst från Sida-finansierade projekt.
• Flerårig arbetslivserfarenhet av ekonomisk planering, uppföljning och redovisning
• Mycket goda kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av LFA-metoden/RBM-metoden.
• Kunskap om främst södra Afrika med fokus på civila samhället.
• Erfarenhet av rättighetsbaserat arbete
• Flerårig arbetslivserfarenhet från idéburen sektor och medlemsorganisationer.
• Ett starkt engagemang för unga människors delaktighet i samhället
• Relevant akademisk utbildning, inom t ex utvecklingsstudier, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
• Mycket goda kunskaper i engelska

Din profil

Du är van att arbeta självständigt, du tar initiativ och är lösningsfokuserad. Du är en duktig projektledare som arbetar systematiskt och håller deadlines. Du har en hög social kompetens och lyhördhet och tycker om att möta och samarbeta med människor med olika bakgrund. Du är en god kommunikatör med ett pedagogiskt och lyhört ledarskap. Du trivs med att tänka strategiskt, men trivs lika väl i det dagliga operativa arbetet.

Du har en god förmåga att lösa problem i arbetet: du kan analysera och se sammanhang, hitta nya angreppssätt och anpassa tillvägagångssätt utifrån ändrade förutsättningar. Du står bakom KFUM Sveriges värdegrund och har ett stort engagemang för ungas delaktighet i närsamhället och i världen. Eftersom vi är ett litet kansli är det är viktigt att du är prestigelös och kan hugga i där det behövs för att få det gemensamma att fungera.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning i 6 månader. Tillträde snarast. Lön enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. KFUM Sverige är ansluten till kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen samt Akademikerförbunden. Arbetet utgår från KFUM Sveriges kansli som ligger vid Rådmansgatan i Stockholm och har 7 medarbetare.

Kontaktuppgifter

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@kfum.se
snarast, men senast den 15 november 2015.

För frågor, kontakta Karin Olsson, generalsekreterare KFUM Sverige karin.olsson@kfum.se eller tfn 073-661 22 70.

Höstens Hälsoperspektivkurs |

Höstens Hälsoperspektivkurs arrangeras hos KFUM Ystad och har temat anpassat ledarskap och integration. 28-29 november På KFUM Huset i Ystad. Kursen startar på lördagen kl 9:00 och avslutas på söndagen kl 15:00. Hur kan vi som KFUM-förening få nyanlända svenskar att känna sig välkomna, och hur arbetar vi med de utmaningar som kulturskillnader kan skapa i ungdomsverksamhet?

Läs mer och anmäl dig här:
http://syd.kfum.se/hostens-halsoperspektivkurs/

Inbjudan till Riksombudsmöte 2015 |

KFUM Sverige ochKFUM Göteborg hälsar dig stolt välkommen till 2015 års Riksombudsmöte (ROM) den13-15 november i Göteborg. Det här är mötet då vi fattar beslut om vad som skaske de kommande två åren, och därför är det viktigt att så många som möjligtdeltar. Temat för 2015 års ROM är ”Gemenskap och bredd” då vi under helgen villvisa upp KFUMs bredd och lyfta fram det som förenar oss och gör att vi somrörelse utvecklas tillsammans.

Vi hälsar ALLA välkomna till KFUMs viktigaste möte!
http://kfumrom.se/inbjudan-till-riksombudsmote-2015-kom-och-gor-din-rost-hord/

Läs mer på Riksombudsmötets webbplats »

Intresserad av att delta i projekt för att nå nya målgrupper? |

Vi är några regioner inom KFUM som har funderat på ett gemensamt regionprojekt med syfte att sprida KFUM och utveckla verksamheten. Tanken är att vi ska enas om en projektidé som vi sedan kan söka projektstöd för.

För att vi alla ska kunna vara med och ge synpunkter på vad vi vill fokusera på så skulle vi vilja att du och din tar några minuter och fyller i detta enkla formulär:http://goo.gl/forms/R3XRM1uai8

Bakgrunden till projektidén:

Enligt forskning från Ersta Sköndal så utför 20 procent av befolkningen inte frivilligt arbete, ingår inte i ett socialt nätverk och gör inte heller informella insatser för släkt och vänner (Delvis ensam – En studie av människor som inte deltar i föreningslivet, Ersta Sköndal högskola, 2007). Det är framför allt socioekonomiska faktorer som hänger samman med nivån av engagemang föreningslivet. En låg utbildningsnivå innebär, enligt forskningen, en lägre grad av engagemang, och så även en låg inkomst och arbetslöshet. Dessutom spelar det roll om familjen har ett socialt nätverk eller har en tradition av att engagera sig. Kortfattat – de som är har jobb, familj och nätverk engagerar sig oftare och mer. Och deras barn växer upp i en kultur av engagemang och delaktighet. (En politik för civila samhället, s 39-40) Den vanligaste anledningen till att många börjar engagera sig ideellt är att blir tillfrågad, enligt Volontärbyrån. Men det bygger på att man finns i ett nätverk av engagerade människor, för att någon ska kunna ställa frågan. Om man inte finns i engagerade nätverk, riskerar man att inte få någon fråga.
Fokus 14 berättar att totalt sett är 40 procent av 13–19-åringarna i de kommuner som studerats, inte är medlemmar i någon förening alls. Men om vi tittar på vilka grupper som är allra minst involverade i föreningslivet så säger Fokus 14 att det inom följande grupper är mycket vanligare att inte vara medlem i någon förening alls:
· utrikes födda (51 procent jämfört med 39 procent bland inrikes födda)
· nyanlända (60 procent jämfört med 40 procent av icke-nyanlända)
· unga med funktionsnedsättning (47 procent jämfört med 39 procent bland unga utan funktionsnedsättning). (Fokus 14, s 93).

Och dessutom berättar Fokus 14 att:
· Tjejer som är födda utanför Sverige har mycket sämre odds att vara lågaktiva på sin fritid jämfört med tjejer födda i Sverige.
· Enligt resultaten har killar som svarar att de har en funktionsnedsättning sämre odds att vara inaktiva på sin fritid jämfört med killar som svarar att de inte har en funktionsnedsättning. Detta gäller i både högstadiet och gymnasiet.
· Resultaten visar att de som har föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning ett bättre odds att vara aktiva på sin fritid jämfört med unga som har föräldrar med högst grundskoleutbildning. Detta gäller både tjejer och killar.
· Den tredje analysen fokuserar på självskattad hälsa. Det är genomgående så att unga som rapporterar en låg självskattad hälsa har sämre odds att vara inaktiva på sin fritid. Det gäller för både tjejer och killar, och för både unga på högstadiet och unga på gymnasiet. Resursstarka individer också har en aktiv fritid. Resultaten visar också att unga som upplever att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter eller som vill vara med och påverka har bättre odds att vara aktiva jämfört med andra unga. Detta resultat återfinns för både tjejer och killar och för både grundskola och gymnasium (Fokus 14, s 96-7)

Mer funderingar och frågor kontakta Lena Pålsson KFUM Syd 0708-776934

Tack på förhand
KFUM regionerna
/genom Lena Pålsson

KFUM Sverige söker vikarierande Generalsekreterare |

KFUMs idé är att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur.

I Sverige omfattar KFUM ca 300 föreningar och 60 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar och kårer. Som stöd för föreningar och kårer finns organisationer på regional och nationell nivå. KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i 130 länder och når cirka 70 miljoner människor.

Generalsekreteraren är organisationens högsta befattning och arbetar direkt under styrelsen. Vår ordinarie generalsekreterare ska vara föräldraledig och därför söker vi nu efter en vikarie. Utifrån årsmötets och styrelsens beslut ansvarar du för verksamhetens finansiering, planering, genomförande samt uppföljning. 2016 inleds en ny verksamhetsperiod med ny verksamhets- och aktivitetsplan, och ditt huvudsakliga uppdrag är att påbörja implementeringen av denna. Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet på kansliet som omfattar sju personer, placerade på kansliet i Stockholm. Du ansvarar för arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar, vilket bl. a innebär arbetsledning, lönerevision etc.

De senaste åren har det inom KFUM-rörelsen pågått ett arbete för att förbereda en omorganisering av den nationella rörelsens uppbyggnad. Syftet med organisationsförändringen är att tydliggöra och effektivisera nationella resurser, för att medlemskapet i KFUM ska bli tydligare och KFUM-föreningar ska bli starkare lokalt. Generalsekreteraren är en nyckelfunktion i det arbetet. Dessutom har du, tillsammans med ordförande och styrelse, uppdraget att företräda KFUM Sverige gentemot våra internationella rörelser och i det svenska samhället.

PROFIL- OCH KOMPETENSKRAV

Vi söker dig som:
• Sympatiserar med KFUM:s verksamhetsidé och värdegrund
• Har dokumenterad erfarenhet från chefs- eller ledarroll
• Har kunskap inom ekonomi och erfarenhet av ekonomiarbete.
• Har tidigare erfarenheter av att omsätta mål och strategier till operativ verksamhet
• Är självgående, strukturerad och kan leda dig själv
• Är van att kommunicera med olika typer av aktörer både inom föreningsliv, offentlig sektor samt näringsliv
• Har kunskap om personalfrågor och arbetsrätt
• Kan uttrycka sig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift

Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av barn- och ungdomars fritidssysselsättning
• Har tidigare erfarenhet av engagemang och uppdrag i det civila samhället
• Har tidigare erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete

VILLKOR OCH ANSÖKAN

Tjänsten är ett heltidsvikariat t o m den 10 oktober 2016, med tillträde i mitten av december 2015. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal. Helgarbete samt resor i Sverige och utomlands ingår. KFUM Sverige vill uppmuntra unga sökanden samtidigt som vi eftersträvar en mångfald av perspektiv, förmågor och erfarenheter och ser därför gärna en bredd hos sökande.
Skicka din ansökan om max en sida personligt brev och CV senast den 18 september. Ansökan görs via länken https://podio.com/webforms/13293547/903183. Sök snarast då vi arbetar med löpande urval. Det innebär att intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.

För frågor, kontakta Anna Magnusson, ordförande KFUM Sverige eller Andreas Axelson, styrelseledamot KFUM Sverige.
Anna Magnusson, anna.magnusson@kfum.se, tfn 070-615 02 26
Andreas Axelson, andreas.axelson@kfum.se tfn 070-843 32 21

Vad vill du ha med i Möjligheter i KFUM-häftet? |

Under sommaren släpper vi Möjligheter i KFUM: hösten 2015, ett häfte som innehåller tips på utbildningar, evenemang, utbyten och andra möjligheter i KFUM-rörelsen. Till häftet vill vi ha tips om alla evenemang som din förening eller region arrangerar dit ni gärna bjuder in andra föreningar. Det kan också vara tips om att er internationella partner kommer på besök och gärna håller en föreläsning eller att ni söker en praktikant till kansliet. Kanske känner ni till ett spännande möte ute i världen som vi inte vet om eller en utbildning hos några av våra partners som vore relevant för våra föreningar! Häftet skickas till alla föreningar och regioner och används på våra träffar och evenemang.

Har du ett tips? Skriv in det nedan!

Öppet samtal med Joint Advocacy Initiative |

Öppet samtal med Joint Advocacy Initiative 19 maj mellan 18-20 på KFUM Central. Välkomna till ett samtal med företrädare för KFUM Sveriges partnerorganisation Joint Advocacy Initiative som arbetar med påverkansarbete, informationsspridning och olivträdsplanering för att uppmärksamma omvärlden kring situationen i Palestina.

Muhanad Al Qaisy berättar om JAIs arbete, nuvarande situationen i landet samt vad som krävs för att förbättra den. Han kommer även tala om Journey for Justice som är en studieresa som genomförs varje år. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor med påföljande diskussion. KFUM Sverige bjuder på lättare tilltugg.

Vi ser gärna att ni anmäler er till daniel.axelsson@kfum.se.

Det är dags att höja statsbidraget till ungdomsorganisationerna! |

Igår släppte LSU rapporten ”Ungdomsorganisationer i siffror”. Den visar bland annat att majoriteten av ungdomsorganisationerna har fått successivt minskande statsbidrag under en tioårsperiod under vilken medlemskapen i organisationerna har ökat. Den ungdomsgeneration som växer upp idag står inför enorma utmaningar.

Stor och ökande ungdomsarbetslöshet, urbanisering, svår bostadssituation i storstäderna, ökande främlingsfientlighet, ett växande miljöhot och många andra problem som ställer höga krav både för individens etablering i samhället och för samhällets förvaltning i framtiden. Vi ungdomsorganisationer är och möter unga varje dag, i ungas egen kontext på ungas egna villkor. Vårt arbete är en mätbar, lukrativ investering för samhället och behöver värderas som det. Det är dags att dubbla statsbidraget!

”En dubblering av det statliga stödet för ungdomsorganisationer är avgörande för framtiden. Staten behöver se ungdomars organisering som en investering för framtiden och stödet måste fördelas rättvist och inte bidra till ökad segregation mellan ungdomar från olika bakgrunder”

- Anna Magnusson, ordförande KFUM Sverige.

Läs rapporten på http://dubblastodet.se!

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vi driver idrott, scouting, lägergårdar, fritidsgårdar och social verksamhet i hela Sverige. För oss i KFUM innebär statsbidraget ett värdefullt fritt stöd till våra lokalföreningar.

KFUM Sverige får genom statsbidraget bland annat möjlighet att stötta föreningar med lokal föreningsutveckling och att driva ett kansli med personal som stöttar rörelsen i hela landet att skapa mötesplatser och att utveckla unga människor till sin fulla potential. Ungdomar har dåliga förutsättningar att själva finansiera den verksamhet som de behöver och vill ha. Det är därför viktigt att hela samhället hjälper till att finansiera ungas engagemang! Ungdomar är framtiden just nu!

Att kunna bedriva idrott och social verksamhet under samma tak

KFUM-rörelsens ändamål är unikt i Sverige och rymmer många olika verksamheter under ett och samma tak. Vi menar att det viktiga inte är VAD unga människor gör, utan HUR de gör sin verksamhet.

I Sverige finns det två stora statsbidrag för ungdomsföreningar. Det ena är Riksidrottsförbundets lokala aktivitetsstöd och det andra är Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågors (MUCF) stöd till ungdomsorganisationer. De flesta ungdomsföreningar är anslutna till ETT av de två stöden, men vi i KFUM bedriver BÅDE idrott och annan ungdomsverksamhet i våra föreningar.

Idag tolkar MUCF sin bidragsförordning så att föreningar som tar emot stöd från Riksidrottsförbundet inte får ta del av MUCF-statsbidraget. Det är en katastrofal tolkning för alla ungdomsföreningar som till exempel vill driva ett basketlag och en diskussionsgrupp under samma tak!

En förening där bara en del av medlemmarna är anslutna till idrotten tappar statsbidraget för hela resten av föreningen. Myndighetens tolkning idag blir ett starkt incitament för svenska ungdomsorganisationer att bara hålla på med EN sorts aktivitet och inte driva till exempel ett basketlag och en fritidsgård tillsammans.

Läs mer

KFUM Sveriges arbete med politisk påverkan
Idrottens pris – om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse

YWCA World Council i Bangkok |

Var fjärde år hålls YWCA’s stämma och i år är det dags igen, denna gång i Bangkok Thailand. 600-800 personer samlas från YWCAs 108 medlemsorganisationer. Schemat för veckan innehåller bland mycket annat; seminarier och work shops, en 20-års plan ska antas med fokus på kvinnors rättigheter och ledarskap, vår gemensamma identitet samt hållbarhet, Mary Robinson-priset kommer att delas ut till för att uppmärksamma unga kvinnors ledarskap för mänskliga rättigheter.

När

11-16 oktober 2015.
Innan mötet arrangeras Young Women’s Forum, den 9-10 oktober: http://www.worldywcacouncil.org/Programme/Young-Women-s-Forum

Var

Bangkok, Thailand. Mötet hålls på Centara Grand at Central Plaza, Ladprao Bangkok: http://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cglb/

Hemsida

http://www.worldywcacouncil.org/

Anmälan och deltagaravgift

Anmälan sker via http://www.worldywca.net/registration/
Deltagaravgift vid anmälan innan 30/4-15: 900 US Dollar
Deltagaravgift vid anmälan 1/5-30/6-15: 950 US Dollar
Deltagaravgift vid anmälan efter 1/7-15: 1000 US Dollar

Övrig info

Resa
Deltagare bokar själva sin resa till Bangkoks internationella flygplats Suvarnabhumi International Airport som ligger 30 km öster om Bangkok.

Boende
Deltagare bokar själva sitt boende. YWCA rekommenderar följande hotell som ligger i närheten av möteslokalen. http://www.worldywcacouncil.org/Practical-Info/Accommodation
Annat boende kan sökas via www.booking.com

Mat
I deltagaravgiften ingår lunch och fika. Resterande måltider står deltagare själva för.

Om vaccinationer http://www.vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/landrek_.asp?land=TH

Om visum
Svenska medborgare får stanna upp till 30 dagar utan visum.

Försäkring
Reseförsäkring ingår i medlemsförsäkringen via KFUM Sverige. Kontakta KFUM Sveriges kansli för mer information.

Förmöte
Alla deltagare från Sverige är välkomna på ett förmöte den 14 september kl 16.00 i Stockholm. På mötet går vi igenom praktisk information och mötets handlingar.

KFUM Sverige söker en internationell sekreterare |

KFUM Sverige söker en internationell sekreterare med ansvar för våra partnersamarbeten i Palestina, Ukraina och Belarus.

Om KFUM Sverige

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller Body, Mind & Spirit. Därför arbetar vi för att skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.

KFUM Sverige är en självständig idéburen organisation som består av den svenska KFUK- och KFUM-organisationen. Vi är medlem i två internationella organisationer: YMCA-rörelsen och YWCA-rörelsen som tillsammans utgör världens största och äldsta ungdomsrörelser. Tillsammans finns de två rörelserna i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. I Sverige har vi ca 56 000 medlemmar som är organiserade i våra 250 medlemsföreningar. KFUM Sverige har historiskt alltid arbetat med internationella utvecklingsfrågor. Det övergripande målet med våra internationella samarbeten är att utveckla KFUK- och KFUM-rörelsen globalt för att stärka unga människors rättigheter.

Om tjänsten

Som internationell sekreterare ansvarar du för samordning av våra samarbeten med YMCA Ukraina, YMCA Belarus, YWCA Belarus, East Jerusalem YMCA samt YWCA Palestina. I Palestina (programperiod 2014-2016) verkar vi för att stärka unga kvinnor, öka unga människors deltagande i beslutsprocesser samt bidra till ett demokratiskt civilsamhälle. Tillsammans med East Jerusalem YMCA (programperiod 2014-2016) arbetar vi för att stärka kapaciteten hos lokala civilsamhällesorganisationer. Samarbetet med Ukraina och Belarus (programperiod 2015-2018) syftar till att stärka ungas roll i samhället, genom att arbeta med de rättighetsbaserade principerna: deltagande, icke-diskriminering, transparens och ansvarsutkrävande.

Arbetsuppgifter:

Löpande kontakt med partners om implementering, uppföljning, rapportering och utveckling inom ramen för samarbetet, inklusive partnerbesök.
Kapacitetsbyggande hos partners.
Löpande kontakt med Svenska Missionsrådet och våra övriga finansiärer om projektuppföljning och rapportering
Koordinera och sammanställa rapporter och ansökningar
Samarbeta med och rapportera till Internationella Utskottet inom KFUM Sverige.
Strategisk utveckling av den internationella verksamheten för KFUM Sverige tillsammans med medarbetare och förtroendevalda.

Du kommer ha ett nära samarbete med vår andra internationella sekreterare som ansvarar för KFUM Sveriges samarbeten i Afrika. I tjänsten ingår partnerbesök 2-3 gånger per år.

Kvalifikationskrav

Minst fem års dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete med tyngdpunkt på projektansökningar och redovisningar – främst från Sida-finansierade projekt.
Flerårig arbetslivserfarenhet av ekonomisk planering, uppföljning och redovisning
Mycket goda kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av LFA-metoden/RBM-metoden.
Praktisk erfarenhet av arbete i konfliktområden och/eller arbete med partners i konfliktfyllda regioner.
Kunskap om Östeuropa och Mellanöstern med fokus på civila samhället.
Erfarenhet av rättighetsbaserat arbete
Flerårig arbetslivserfarenhet från idéburen sektor.
Ett starkt engagemang för unga människors delaktighet i samhället
Relevant akademisk utbildning, inom t ex utvecklingsstudier, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
Mycket goda kunskaper i engelska

Önskvärda meriter

Språkkunskaper i ryska

Din profil

Du är van att arbeta självständigt, du tar initiativ och är lösningsfokuserad. Du är en duktig projektledare som arbetar systematiskt och håller deadlines. Du har en hög social kompetens och lyhördhet och tycker om att möta och samarbeta med människor med olika bakgrund. Du är en god kommunikatör med ett pedagogiskt och lyhört ledarskap. Du trivs med att tänka strategiskt, men trivs lika väl i det dagliga operativa arbetet.

Du har en god förmåga att lösa problem i arbetet: du kan analysera och se sammanhang, hitta nya angreppssätt och anpassa tillvägagångssätt utifrån ändrade förutsättningar. Du står bakom KFUM Sveriges värdegrund och har ett stort engagemang för ungas delaktighet i närsamhället och i världen. Eftersom vi är ett litet kansli är det är viktigt att du är prestigelös och kan hugga i där det behövs för att få det gemensamma att fungera.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning i 6 månader. Tillträde snarast. Lön enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. KFUM Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen samt Akademikerförbunden. Arbetet utgår från KFUM Sveriges kansli som ligger vid Rådmansgatan och har 7 medarbetare.

Kontaktuppgifter

Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till karin.olsson@kfum.se
snarast, men senast den 20 april.

För frågor, kontakta Karin Olsson, generalsekreterare KFUM Sverige karin.olsson@kfum.se eller tfn 073-661 22 70

Årets toppmöte som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är extra viktigt |

”Överallt i världen diskrimineras, misshandlas, trakasseras och våldtas kvinnor varje dag. De utsätts för hot och våld, tjänar inte lika mycket som män, gifts bort mot sin vilja och nedvärderas just för att de är kvinnor. Jämställdhet och kvinnors rättigheter kan inte vänta. Just nu pågår FN-toppmötet CSW59/Beijing+20. Tusentals regerings-representanter och företrädare för civilsamhället har samlats här i New York för att analysera vad som har gjorts och ska göras för på jämställdhetsfronten.

På plats har vår globala YWCA-rörelse 70 representanter från olika länder och fem olika kontinenter. Vi, i YWCA, är här för att kvinnors röster och erfarenheter måste inkluderas i beslutsfattande som rör kvinnors och flickors liv och framtid. Jag, Miranda, är en av representanterna. Att vara här är en fantastisk möjlighet att få vara med, göra sin röst hörd och lära känna engagerade aktivister och beslutsfattare från hela världen.

Årets toppmöte som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är extra viktigt då det lägger grunden till de nya hållbarhetsmålen som ska tas fram i oktober i år. Dessa mål sträcker sig 15 år framåt. Här i New York råder det konsensus om att vi har nått ett momentum. Klimatförändringar och konflikt har aldrig påverkat så många människor som nu och drabbar kvinnor och flickor extra hårt. Situationen kommer bara att förvärras om inget görs nu. Det är alltså nu vi måste agera.

Commission on the Status of Women får inte bara bli en plats där det pratas. Vi, representanterna här på konferensen, kräver därför att tillräckligt med resurser avsätts för att tackla patriarkala maktstrukturer och klimatförändringar och att det skapas mekanismer som gör det möjligt att hålla världens regeringar till svars. Vi kräver också att kvinnors och flickors röster hörs och tas på lika stort allvar som mäns och pojkars.

Du behövs för att världen ska bli mer jämställd, rättvis, fredlig och hållbar. Med 70 miljoner medlemmar i 120 länder har vi i YMCA och YWCA makt. Vi har möjlighet att påverka varje dag. Välkommen att kontakta din lokalförening och KFUM Sverige för att höra hur du kan engagera dig för en bättre värld både lokalt och globalt! Kvinnors och flickors rättigheter och hållbarhet – Oh, Yeah! Hälsningar från FN-mötet Commission on the Status of Women #CSW59/Beijing+20.”

Miranda Myrberg
Styrelsemedlem – European YWCAs
Medlem i KFUM Centrals Internationella Utskott
E-post: miranda@europeanywca.org

Kallelse till Riksombudsmöte 2015 |

Den 13-15 november 2015 står KFUM Göteborg värd för KFUM Sveriges Riksombudsmöte (ROM). Temat för 2015 års ROM är ”Gemenskap och bredd” då vi på mötet vill visa upp KFUMs bredd och lyfta fram det som förenar oss och gör oss till en rörelse. Vi hoppas på ett ungt deltagande på vårt viktigaste möte, och har en målsättning att 60 % av ROMs deltagare är under 30 år. Deltagaravgiften kommer därför att vara lägre för våra unga medlemmar. På så sätt vill vi underlätta för våra medlemsföreningar och kårer att skicka unga deltagare och vi hoppas att ni vill hjälpa oss att nå vårt mål.

Ladda ned kallelsen här:
Kallelse Riksombudsmöte 2015

Inbjudan till KFORUM |

Den 18-19 april arrangeras det första KFORUM

KFORUM är en nationell mötesplats där vi tillsammans diskuterar och fördjupar oss i rörelsens viktiga frågor och utmaningar!

Tanken och ambitionen är att KFORUM ska bli en återkommande mötesplats de år som vi inte har Riksombudsmötet (ROM) för att träffas mer inom KFUM. Precis som med ROM, vill KFUM Sverige gärna samarbeta med en medlemsförening i arrangemanget av denna mötesplats. KFORUM arrangeras 2015 i samarbete med Kärsögårdensom drivs av KFUM Bromma och KFUM Söder Fryshuset.

KFUM Sverige hoppas att varje förening och kår vill skicka såväl anställda som ideella och företroendevalda till KFORUM. Vi hoppas speciellt på ett ungt deltagande, för att säkerställa att våra unga medlemmar är med och formar KFUM-rörelsens nutid och framtid. Tack vare KFUM Central har vi möjlighet att erbjuda gratis boende för alla deltagare under 25 år, så ta chansen!

För anmälan (senast 8 april) och uppdateringar kring information: http://kfum.se/evenemang/kforum/

Triangelförbundets historia dokumenteras |

KFUM Triangelförbund har sedan november förra året uppgått i KFUM Sverige och en enad KFUM-rörelse. 1939 bildades KFUM:s Triangelpojkförbund med en bred verksamhet av hobby- och äventyrsklubbar, lägerverksamhet och ledarutbildningar. Sjuttiofem år senare omfattar förbundet all KFUM:s verksamhet som inte är scouting, idrott eller körsång för vuxna och vänder sig sedan sextiotalet, då KFUM och KFUK gick samman, till både tjejer och killar. När Triangelförbundet uppgick i KFUM Sverige var vi 51 föreningar med mängder av olika verksamheter. Lägergårdar,kill- och tjejgrupper, fritidsgårdar, lajvföreningar, parkour, barnkör…

Triangelförbundets avgående styrelse beslutade vid sammangåendet att Triangelförbundets historia skulle dokumenteras och visas upp på ROM 2015 i november. Jag som fått detta uppdrag heter Amanda Björnerås, började min KFUM-bana som ledare på Lägergården Sparreviken och har förutom ett mångårigt och intensivt engagemang på lokal nivå även arbetat såväl regionalt som nationellt som ledamot i Västsvenska Regionens och Triangelförbundets styrelser.

För att på bästa sätt kunna dokumentera Triangelförbundets historia önskar jag mig alla inspel jag kan få av er ute i rörelsen. Vilka delar i Triangelförbundets historia är värda att lyfta fram? Vad är intressant att höra om? Vilka personer och upplevelser har gjort stort intryck på er under er tid i KFUM? Finns det någon anekdot som är för bra för att falla i glömska? Kontakta mig på amanda.bjorneras@kfum.se och berätta!

Tack på förhand och vi ses på ROM 2015!
Hälsningar Amanda

Vill du bli Förändringsagent? |

Är du intresserad av att stärka ditt KFUM-engagemang? Vill du utvecklas som ledare? Tycker du att det vore intressant att ingå i ett internationellt nätverk av ca 300 unga ledare från hela världen?

Nu söker KFUM Sverige 2 personer att ingå i det internationella ledarskapsprogrammet Change Agents inom World YMCA. Är du 18-30 år och kan avsätta den tid som krävs från april 2015 till december 2016 så tror vi att Förändringsagentprogrammet är något för dig.

Läs mer i annonsen, där kontaktuppgifter finns för mer information.
Annons Förändringsagenter 2015

Sök till Globala praktikantprogrammet 2015-2016! |

Vill du pröva att leva och arbeta i ett utvecklingsland i ett drygt halvår? Ta chansen och sök till KFUM Sveriges Globala praktikantprogram 2015-2016. Programmet är en unik möjlighet för dig att arbeta och bo i ett land med helt andra förutsättningar än hemma. Du får möjlighet att arbeta för någon av våra systerorganisationer Kenya, Sydafrika, Zambia, Ukraina, Belarus eller Palestina och på plats bidra till en bättre tillvaro för barn och unga.

Inför 2015-2016 års praktikantprogram har KFUM Sverige inlett ett fördjupat samarbete med Ljungskile Folkhögskola och Afrikagrupperna. Detta innebär att praktikanterna i år genomför en längre förberedelseutbildning samt uppsamlingsdel inför och efter praktikperioden vid folkhögskolan, med fokus på globala studier och utvecklingspolitik. För mer information och ansökan, se http://kfum.se/vad-vi-gor/internationellt/praktik/.

Kontakta gärna daniel.axelsson@kfum.se om du har några frågor.

KFUM på Stockholm Pride |

Den 27 juli-1 augusti arrangeras Stockholm Pride. Förra året deltog KFUM Sverige i paraden. Det vill vi göra även i år, men vi skulle gärna vilja arrangera en programpunkt eller på annat sätt delta mer. Har du eller din förening idéer på innehåll på programpunkt? Har ni kanske en verksamhet att berätta om? Är du intresserad av att bidra till KFUM Sveriges deltagande på Stockholm Pride, kontakta generalsekreterare Karin Olsson, epost karin.olsson@kfum.se

Tjänster på Kärsögården |

Kärsögården växer och under säsong är vi närmare 20 personer som ser till att våra gäster trivs och mår bra. Nu söker vi extra personal som vill hjälpa oss under 2015. Tjänsterna är säsongsanställningar men för rätt person/ personer finns möjlighet till tillsvidareanställning. Om du eller någon du känner är intresserad av att arbeta med oss på Kärsögården så tveka inte att höra av dig. Vad vi söker efter berättar vi om nedan. Tillsättning sker löpande.

Kock/ kockassistent
Ditt jobb blir att tillsammans med köksansvarig arbeta med alla uppgifter som förekommer i ett kök. Vi strävar efter att laga så mycket som möjligt från grunden (även vårt bröd) samt tänka näringsmedvetet och ekologiskt. Köket serverar frukost, lunch, fika, middag och ansvarar även för matlagningen vid större event såsom bröllop och jubileumsmiddagar. Just nu arbetar vi också med att KRAV-certifiera vår restaurangverksamhet.

Frukostvärd (främst helger)
Vi vill att du hjälper oss att ge våra gäster en trevlig start på dagen. Som frukostvärd ansvarar du för frukostförberedelserna, framdukning och avplockning av buffé samt städning/diskning.

Gemensamt för oss alla som arbetar på Kärsögården är att vi utöver våra huvudsysslor emellanåt får rycka in och hjälpas åt där det behövs. Att se helheten och förstå gästens behov är vår utmaning i det dagliga arbetet. Vi söker dig som kan prioritera, vara noggrann och sköta ditt arbete självständigt. Du ser vad som behöver göras och ser till att det blir gjort. Du har ett trevligt, vänligt och professionellt bemötande!

Nyfiken på vad Kärsögården kan erbjuda?
http://www.karsogarden.se/

Janne Söderberg 1949-2015 |

Den 22 januari 2015 avled Janne Söderberg efter en tids sjukdom. Janne hade sitt ursprung i Vårdkasen Scoutkår och var generalsekreterare för KFUM Sverige 1990-1999.

Janne anställdes första gången på KFUK-KFUMs Riksförbund 1977 för att arbeta med projektet ”Långsiktig planering”. Det var ett utvecklingsprojekt som fokuserade på rörelsens framtid och strategiska utveckling och som ledde fram till det som kallades ”Det nya Riksförbundet”. Dessa frågor kom senare att prägla Jannes ledarskap som generalsekreterare. Vi minns Janne för hans intresse för de stora frågorna – han var en framtidsvisionär med intresse för strategi och det långsiktiga perspektivet.

Janne var drivande i att etablera samarbetet med St Petersburg och de baltiska staterna i början av 90-talet. Samarbetet bidrog till ett betydelsefullt återuppbyggnadsarbete och det innebar stora utmaningar att inleda ett samarbete så snart efter kalla krigets slut. Jannes ledarskap och engagemang var avgörande för att samarbetet skulle kunna etableras och drivas. Janne var även en aktiv tillskyndare till samarbetet i Centralamerika som inleddes i början av 90-talet. Jannes internationella engagemang bidrog till att bredda KFUM Sveriges globala samhörighet och under hans ledarskap byggdes broar mellan det internationella, nationella och lokala.

Jannes ledarskap kännetecknades av bredden på hans engagemang. Ingen fråga var för stor eller för liten för Janne och hans entusiasm smittade av sig på människorna i hans närhet. De som arbetade nära Janne minns hans ungdomliga entusiasm, hans stora leende, nyfikenhet och prestigelöshet.

Janne Söderbergs gärning lever vidare inom KFUM-rörelsen i Sverige och i världen. Det är tack vare eldsjälar som Janne som vår rörelse utvecklas och dagligen är relevant i uppdraget att skapa mötesplatser där barn och unga kan växa och utvecklas till sin fulla potential. Vi minns Janne och fortsätter att verka i hans anda inom KFUM-rörelsen.

Begravning med minnestund äger rum, fredagen den 13 februari kl 12.00 i Jakobsbergskyrkan (Järfälla Missionsförsamling). Anmälan till FONUS tel 08-709 86 80 eller jarfalla@fonus.se

Hälsningar till begravningen kan skickas till Mattias Söderberg på mattias.soederberg@gmail.com Tänk gärna på KFUMs internationella arbete i Östeuropa, PG 901855-7. Märk din gåva med ’Minnesgåva Janne’.

Möjligheter i KFUM |

Nu släpper vi foldern Möjligheter i KFUM – Våren 2015 som innehåller events, utbildningar, träffar och möten som du och din förening kan hänga med på under 2015! Foldern kommer till alla föreningar som pdf och kommer att finnas att ta med sig hem på alla träffar och utbildningar framöver. Skriv ut och häng på anslagstavlor, dela ut till ledare, kopiera in i kalendern!

Vill du ha exemplar utskrivna som häfte postade till din förening, kontakta Johan eller Caroline på verksamhetsstödet! 086773030, 086773011.


Här kan du ladda ned foldern som pdf.

Följ med på YWCA World Council, 11-16 oktober i Bangkok |

Var fjärde år hålls YWCA’s stämma och i år är det dags igen, denna gång i Bangkok Thailand. 600-800 personer samlas från YWCAs 108 medlemsorganisationer. Schemat för veckan innehåller bland mycket annat; seminarier och work shops, en 20-års plan ska antas med fokus på kvinnors rättigheter och ledarskap, vår gemensamma identitet samt hållbarhet, Mary Robinson-priset kommer att delas ut till för att uppmärksamma unga kvinnors ledarskap för mänskliga rättigheter. Du kan läsa mer om YWCA World Council här:
http://www.worldywcacouncil.org/

Planerar du eller din förening att resa till Bangkok för att delta på stämman? Kontakta generalsekreterare Karin Olsson som ansvarar för att samordna den svenska delegationen. Epost: karin.olsson@kfum.se

Ledarinspirationsdag i KFUM Syd |

Det här är en dag för alla föreningar och ledare att träffas och inspireras. Ni kan få koll på möjligheterna till ledar- utbildningar och få lite bättre koll på organisationen KFUM (YWCA ochYMCA) och alla möjligheter inom KFUM. Var och när: KFUM-huset i Ystad lördag 31 januari kl 11-16

Ur programmet:
Träffa och diskutera KFUM med Karin Olsson som är KFUM Sveriges generalsekreterare.
* KFUM Syd aktivitets släp presenteras.
* KFUM Syds projekt Y’TEAM.
* Bilda fler verksamheter i din förening – starta sektioner – förenkla styrelsearbetet.
* Tips om ekonomiska stöd och bidragsansökningar.
* Få koll på utbildningar i KFUM
* Praktikantprogrammet – praktisera 6 månader som ungdomsledare hos KFUMS partners YWCA eller YMCA
* ”Väx i ditt uppdrag” är ett utbildningskoncept framtaget för dig och din förening. I konceptet finns metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer. Förenkla styrelsearbetet. Presenteras av Sensus.
Anmälan senast den 25 jan till per@ystadkm.se
Alla är välkomna oavsett var i landet ni bor…

Triangelförbundets sista årsmöte 14 mars |

Den 14 mars håller Triangelförbundet sitt sista årsmöte på kansliet på Rosengatan i Stockholm. Årsmötet blir en redovisning av styrelsens arbete under det sista verksamhetsåret, 2014, och likvidatorernas arbete med att föra över verksamheten och tillgångarna till KFUM Sverige. Därutöver är det en möjlighet att umgås, blicka framåt och tillsammans minnas vad förbundet gjort och stått för så att all den vilja och erfarenhet som förbundet bär på kommer till sin rätt i den nya KFUM-organisationen.

Tågresor med SJ är billigast exakt tre månader innan resan – alltså precis just nu. Boka resan tidigt!

Mer information om mötet kommer löpande på:
http://kfum.se/evenemang/triangelforbundets-sista-arsmote/

Välkommen på öppen verksamhetsträff 4-5 mars i Jönköping! |

Välkommen på Öppen verksamhetsträff på Ungdomens Hus i KFUM Jönköping! Om du har fritidsgård eller öppen verksamhet i din förening eller vill starta öppen verksamhet är du välkommen till en mötesplats där vi byter erfarenheter och kunskaper! Allt för att se vad och hur vi kan lära av varandra, peppa, stärka och stötta varandra i vårt arbete med olika former av öppen verksamhet i KFUM-rörelsen i Sverige! I år vill vi ha med så många ur personalen som möjligt, så att alla KFUM:s fritidsledare i Sverige får chans att mötas och byta erfarenheter. Vi kommer att bo gemensamt, lyssna på föreläsningar, diskutera och lära känna.

När?
4 mars 12:00 till 5 mars 16:00

Var?
Ungdomens hus, KFUM Jönköping

Information om boende

Scandic Elmia: http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Jonkoping/Scandic-Elmia/#.VNH89i4gyVY

ligger ca 10 minuters gångväg från Ungdomens hus i Jönköping. Vi har fått ett rabattpris på boendet där och eftersom det är trevligt att bo tillsammans föreslår vi att alla bor på samma plats. Nära, tillsammans och bra! Vi vill också rekommendera er att boka dubbelrum!

Ni ringer och bokar och garanterar era rum själva. Kontaktuppgifter till Scandic Elmia i Jönköping är: +46 36 585 46 10 elmia@scandichotels.com

Vid bokningstillfället uppges bokningskod: ALLKFU040315

Sista dag för bokning 25/2 2015.

Enkelrum 10st 890sek
Dubbelrum 15st 990sek
 

 

Pris per rum per natt inklusive frukostbuffé.

KFUM Sverige kommer att faktureras. Vi kommer sedan att fakturera er 350 kr per person för boendet, om ni bokar innan sista dag för bokningen 25/2, alltså den tid inom vilken vår rabattkord gäller. Om ni bokar efter detta datum blir priset ni får betala enligt ovan.

Har ni frågor så tveka inte att kontakta Caroline, 086773011.

Anmälan och mer info:
http://kfum.se/evenemang/oppen_motesplat/

Internationellt utbyte med YMCA Chiangmai i Thailand |

Följ med på en spännande och utvecklande resa till norra Thailand. Resan sker genom vårt nystartade projekt ”Breviks Internationella Utbytesprogram” (BIUP). Tillsammans med vår systergård Vidablick utanför Jönköping skickar vi en ungdomsgrupp till YMCA Chiangmai, långt från sandstränder och upptrampade turistspår. Resan kommer innehålla utbyte med lokala ungdomar, homestay i en thailändsk familj, kulturella upplevelser, social projects och mycket mer. Både Brevik och Vidablick har personal med stor erfarenhet av YMCA Chiangmai vilket bäddar för en innehållsrik och givande resa. Preliminära datum är 15/6-5/7 2015, datumen spikas under november månad.

Du ansöker om att få följa med på resan och platserna tillsätts i januari 2015. Totalt ska max 12 platser fördelas mellan Brevik och Vidablick. När platserna fördelas kommer vi bl.a. titta på lägererfarenhet, ledarerfarenhet, gruppsammansättning, en bra fördelning tjejer-killar, personliga referenser samt vad deltagarna själva hoppas få ut av resan. I dagsläget beräknar vi att en plats kommer kosta 25 000:-. Vi jobbar dock just nu med att söka bidrag för att få ner den kostnaden och vi väntar på svar från YMCA Chiangmai om exakta priser. För deltagare från Brevik finns också möjlighet att ansöka om en friplats enligt samma riktlinjer som för våra sommarläger. Mailalisa@kfumbrevik.se för mer info om friplatser.

Om du vill ansöka till BIUP Chiangmai 2015, maila biup@kfumbrevik.se för ansökningsblankett.

Läs mer på http://brevik.kfum.se/utbytesresa/18/

KFUM JKS-sektion med i forskningsprojekt |

Mitt 127, den sektion inom KFUM JKS Stockholm som står bakom bl.a. succéprojektet 127-festivalen, ingår nu i forskningsprojektet ICEC (Interethnic Coexistence in European Cities). Studien pågår till 2016, och förutom projekt i Stockholm undersöks även projekt i Amsterdam och Wien. Blir spännande att följa!

Mer om projektet kan läsas på http://icecproject.com/icec-about-the-project

Projektet finansieras/genomförs i Sverige av Forskningsrådet Formas, VINNOVA, KTH och SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR):
www.formas.se
www.vinnova.se
www.kth.se
www.tmr.sll.se
www.facebook.com/127festivalen

Västerås hamnbygge drabbar unga |

Inför Västerås stads byggande av en hamn för fritidsbåtar på Lövudden har staden sagt upp ett kontrakt om marken med KFUK-KFUM, vilket innebär föreningen måste sluta med viss sommarverksamhet för ungdomar.

– Jag hoppas att våra politiker och tjänstemän förstår att vi verkligen värnar om barnen och deras situation. Att de förstår att det finns barn där mamma och pappa inte har råd att ha båtar och komma ut på Mälaren. Här får barnen en chans att lära sig segla, att vara vid vattnet, förstå att vatten inte är farligt och uppleva hur härligt det kan vara en sommardag. Så vad Västerås stad håller på med förstår inte jag, säger KFUK-KFUM Västerås fastighetsförvaltare Per Rostad.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6061978