KFUM Sverige KFUM Sverige

Translate

 FRAMTIDEN JUST NU 

  MENINGSFULLA MÖTESPLATSER FÖR UNGA 

 

För att påverka framtiden måste vi jobba med det som finns just nu. Vi tror att det viktigaste vi kan göra är att se till att dagens unga utvecklas och mår bra. Vi kallar det framtiden just nu.

 BODY.MIND.SPIRIT. 

Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vi kallar det BODY.MIND.SPIRIT.

Höstens Hälsoperspektivkurs

Höstens Hälsoperspektivkurs arrangeras hos KFUM Ystad och har temat anpassat ledarskap och integration. 28-29 november På KFUM Huset i Ystad. Kursen startar på lördagen kl…

Inbjudan till Riksombudsmöte 2015

KFUM Sverige ochKFUM Göteborg hälsar dig stolt välkommen till 2015 års Riksombudsmöte (ROM) den13-15 november i Göteborg. Det här är mötet då vi fattar beslut…