KFUM Sverige KFUM Sverige

Translate

 Satsar kommunerna 

 på det unga vill? 


  KFUM Sveriges ungdomskommunranking 2014 

De bästa ungdomskommunerna är de som ger unga inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten.

Dialogprojekt i KFUK-KFUM Scout

Under oktober-januari kommer KFUK-KFUM Scoutförbundets styrelse, tillsammans med bland andra KFUM Sveriges kansli, att besöka de kårer och föreningar som så önskar för att lyssna…